Derneğe Üyelik, Dernek Tüzüğü’nün 5. , 6. , 7. 8. Ve 9. Maddeleri ile belirlemekte olup Yönetim Kurulunca Firma’nın,

1.  Ofis Mobilyası Üretimi,
2.  Tasarım Çalışmaları,
3.  Ar-Ge ( Araştırma-Geliştirme ) Çalışma ve Faaliyeti
yapıyor olması öncelikli şartlar olarak aranmaktadır.
 
Ayrıca, Firmayı temsilen seçilecek kişilerin Dernekler Kanunu’ ndaki üyelik şartlarını taşıması gerekmektedir.
 
Üyelik müracaatı için talepte bulunan Firma ve Temsilcisine “Üyelik Müracaat Formu” Dernek Genel Sekreterliğince gönderilir ve Formu ile birlikte;

  1. Kapasite Raporu Fotokopisi,
  2. Ticaret Sicil Gazetesi,
  3. Firma Yetki Belgesi,
  4. 3 adet Fotoğraf
  5. Etik ve Sosyal İlkeler Formu
  6. KVKK Formu
  7. 2 Mevcut Üye Firma Referans Mektubu
  8. Katalog

talep edilir. (Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülür ise başka evraklarda talep edilebilir.)
 
OMSİAD Yönetim Kurulu’na arz edilen evrakların Yönetim Kurulunda yapılacak incelemesi sonrası Derneğe Üyeliği uygun görülen Firma ve Temsilcisine OMSİAD Üyeliğine davet ve üyeliğin aktivasyonu için “Üye Müracaat Formu” nda belirtilen Dernek Banka Hesabına;

  1. İlk Girişte ve bir defaya mahsus Üye Giriş Ücreti 15.000,00 TL. ile
  2.  2023 Yılı için Üye Aidatı 4.000,00 TL.

ödeme yapmaları gerektiğini bildiren davet yazısı gönderilir.
 
Firma adına bir kişi Üye olabilir. Seçilecek Üyenin Firmayı yönetimde temsil etmesi ve yetkili olması gerekir.
 Yukarıda adı geçen ödemelerin yapılması ile Dernek ve Genel Kurul Üyeliği kesinleşir.

 

OMSİAD ile iletişime geç